All posts filed under: Söndagsläsning

Deras framtid står på spel

Lillasyster, storebror. Hur blir er framtid? Hur blir era barns framtid? Ni är mitt allt och jag vill tro att den dag ni får egna barn kommer de att vara ert allt. Men kommer ni att kunna ge dem samma trygghet som jag kan ge er? Vad kommer hända, var kommer ni att vara? Kommer ni att bo kvar i Sverige, med alla privilegier som vi har eller kommer ni att ha drivits på flykt undan klimatkatastrofer eller för era åsikters skull? För mina åsikters skull? För vad händer med oss som gillar mångfald om högerextremismen kopplar ett ännu hårdare grepp om tillvaron. Med dagens IT kan man snabbt bli kartlagd och vilket pris kommer ni få betala för att ni har en mamma som har uttryckt sig positivt om alla människors lika värde? Tanken svindlar och skrämmer och ändå känns den påtagligt nära. Är det så här det börjar? I regimer där folk fängslas, torteras och mördas för sina åsikter och för att de avviker. Är det så här den första krypande oron känns? Försöken …